Bijnieruitputting

James L. Wilson

Bijnieruitputting, het stresssyndroom van de 21e eeuw.
Succesboeken
ISBN 9789079872251

Dat stress een ontregelend proces kan zijn, hebben we allemaal wel eens ervaren. Dit boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de minder goede kanten en effecten van stress. Onze bijnieren spelen een sleutelrol in de stressreactie middels o.a. de aanmaak van adrenaline en cortisol. Wat ons vooral aanspreekt in dit boek is de meerdimensionale visie.Bijnieruitputting Stress en bijnieruitputting worden ook beïnvloed door wat we eten, sporten en zelfs hoe we onze gedachten (niet) ordenen, onze overtuigingen en nog vele andere factoren. Het boek komt met goed hanteerbare scorelijsten, Hiermee kun je bepalen hoe ver je van je pad bent afgedwaald.

Oplossingen worden ook aangedragen, ook hier weer meerdimensionaal. Voeding- en beweegadviezen wisselen elkaar af en interessante inzichten rondom je percepties van stress, overtuigingen en mindset komen voorbij.

De laatste hoofdstukken geven een compleet overzicht van anatomische en fysiologische principes van ons stresssysteem in samenhang met de bijnieren. Gewoon kopen dit boek, heb je altijd wat aan.

Bestel hier

Tags:, ,

Het is niet meer mogelijk om te reageren.